Belpolitika

Tévedésben a Momentum: nem államosítja a kormány az MTA kutatóintézeteit

Azt állította a Momentum Mozgalom, hogy

„a kormány államosítaná az MTA kutatóintézeteit”.

Forrás: facebook.com

Ezzel szemben a tény az, hogy

a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóintézetei a jövőben is az MTA irányítása alatt működhetnek.

A Magyar Tudományos Akadémiáról (MTA) szóló 1994. évi XL. törvény módosítását is tartalmazó törvényjavaslat nem érinti az MTA kutatóintézeteinek jogállását, így semmi esetre sem beszélhetünk azok „államosításáról”. Az Akadémiáról szóló törvény kutatóintézetek működését is szabályozó 17. és 18. szakaszait ugyanis érintetlenül hagyja a törvénymódosítási javaslat. Ennek értelmében a kutatóközpontokat és a – nem kutatóközponti szervezeti egységként működő – kutatóintézeteket a jövőben is az MTA Közgyűlése „hozza létre, szervezi át, sorolja át és szünteti meg, amelynek alapján az Akadémia elnöke írja alá az alapításról, átszervezésről, átsorolásról, megszüntetésről rendelkező okiratot.” A törvény alapján „a kutatóközpont tevékenységét a főigazgató, a kutatóintézetét az igazgató irányítja, a tudományos tanács vagy más intézeti testületi szerv közreműködésével.” A főigazgatót, illetve az igazgatót továbbra is „a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja vissza megbízását).

Kép forrása: 888.hu